กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวพิชนก สาระนิต
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นายยุทธกิจ แสงไข่
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสิริกร ปิ่นแหลม
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1