ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รางวัลชมเชย โครงการคหกรรมศาสตร์สืบสานงานศิลปหัตถกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
ชื่อนักเรียน : นักเรียน
โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 2562,15:45   อ่าน 120 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การมอบเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2562
ชื่อนักเรียน : นักเรียน
โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 2562,12:41   อ่าน 91 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ12ปี กีฬามวลชน โดย อบจ.พระนครศรีอยุธยา
ชื่อนักเรียน : นักเรียน
โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 2562,12:01   อ่าน 125 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาระดับอำเภอวังน้อย ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ชื่อนักเรียน : นักเรียน
โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 2562,11:41   อ่าน 165 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย โครงการเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งกฎหมายไทย
ชื่อนักเรียน : นายนุศิษย์ ช้างต้น , นางสาวรพีพรรณ แมนไธสง , นายเทวิน พรมชาติ
โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 2562,11:09   อ่าน 148 ครั้ง