กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายเทอดฤทธิ์ อาสาคติ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวกนกวรรณ เพ็งพงศา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวอณัฐชา ชื่นใส
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3