ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งเลื่อนวันสอบคัดเลือก นักเรียน ม.1 และ ม.4 เป็นวันที่ 7 เมษายน 2562

เนื่องจากกำหนดการรับสมัครเดิม ในวันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2563 เป็นวันจักรี ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ซึ่งเป็นวันหยุดราชการ ดังนั้น ทางโรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) จึงขอเลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือกนักเรียนในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ดังนี้

การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ม.1 และ ม.4     จากเดิม วันที่ 6 เม.ย. 63   เลื่อนไปวันที่ 7 เม.ย. 63
การประกอบผลการสอบคัดเลือก ม.1 และ ม.4       จากเดิม วันที่ 7 เม.บ. 63.  เลื่อนไปวันที่ 8 เม.ย. 63
การรายงานตัวนักเรียนใหม่ ทุกระดับชั้น                วันที่ 9 เม.ย. 63

หมายเหตุ * ในวันรายงานตัวนักเรียนเข้าใหม่ หากนักเรียนไม่มารายงานตัว จะถือว่าสละสิทธิ์
โพสเมื่อ : 29 ก.พ. 2563,12:50   อ่าน 109 ครั้ง