ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผล...การสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประจำปีการศึกษา 2562
 
นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ตรวจสอบรายชื่อและห้องเรียนของตนเอง 
ให้นักเรียนที่มีรายชื่อดำเนินการดังนี้
 
1. นักเรียนมารายงานตัวเพื่อยืนยันการเข้าศึกษาต่อในวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ บริเวณโดมด้านใน โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)
 
2. การแต่งกายให้นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียนของโรงเรียนเดิม 
นักเรียนชาย - ตัดผมทรงนักเรียน เรียบร้อย
นักเรียนหญฺิง - หากไว้ผมสั้นให้ตัดให้เรียบร้อย ส่วนผมยาวให้มัดรวบเรียบร้อย
 
3. นักเรียนที่ยังนำเอกสารหลักฐานการสมัครมาให้ไม่ครบ ให้เตรียมมาให้ทางโรงเรียนให้ครบ **กรณีเอกสารไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ โรงเรียนจะไม่รับรายงานตัว
 
4. หลังจากรายงานตัวเรียบร้อยให้นักเรียนไปวัดขนาดชุดนักเรียนที่ทางร้านค้าจัดเตรียมไว้ให้ และทางโรงเรียนจะแจกชุดนักเรียนตามนโยบายเรียนฟรีของรัฐบาลให้ไปในช่วงเปิดเทอม
 
5. หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์
 
6. ในวันรายงานตัวจะยังไม่มีค่าใช้จ่ายเรียกเก็บใดๆ 
 
ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2562
 
 
 
โพสเมื่อ : 07 เม.ย. 2562,00:00   อ่าน 1559 ครั้ง