ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศทดลองเปิดเรียนแบบ On-Site (จัดการเรียนการสอนเต็มรูปแบบ)
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 63
แนวทางการจัดการเรียนการสอน ช่วง Covid-19 เดือนกรกฎาคม 2563
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 63
แจ้งวันรายงานตัว สำหรับนักเรียนเข้าใหม่ ประจำปี 2563
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่ แยกตามห้อง ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เรียนต่อ ปี 2563 ครั้งที่ 2
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เรียนต่อ ปี 2563 ครั้งที่ 1
โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 63
ประกาศโรงเรียนพระอินทร์ศึกษาฯ เรื่อง การยกเลิก/เลื่อนกิจกรรมของโรงเรียน ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ร
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 63
คำสั่งเลื่อนการสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ของทุกโรงเรียน สังกัด สพฐ. เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรั
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 63
แจ้งเลื่อนวันสอบคัดเลือก นักเรียน ม.1 และ ม.4 เป็นวันที่ 7 เมษายน 2562
โพสเมื่อ : 29 ก.พ. 63
การรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 63
ประกาศหยุดเรียนวันที่ 2-3 มกราคม 2563
โพสเมื่อ : 29 ธ.ค. 62
ปฏิทินการปฏิบัติงานสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 62
ขอเชิญประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 62
ประกาศผล...การสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 07 เม.ย. 62
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 62